sa-arbetar-vi

Så arbetar vi

Vi är rädda om våra kunders tid

Flera av oss har själva erfarenhet av att köpa informationstjänster. Vi är därför väl medvetna om kundens villkor och vet att behov av våra tjänster kan uppstå med mycket kort varsel. De erfarenheterna präglar också vårt arbetssätt.

En utgångspunkt är att det alltid ska vara smidigt att arbeta med oss. Vi försöker att alltid vara nåbara och beredda att ta oss an uppdrag med kort varsel.

Vi är också rädda om våra kunders tid och har inga orealistiska förväntningar på hur mycket tid de kan lägga i projekten.

Nulägesanalys

Ett bra sätt att starta ett samarbete är att göra en nulägesanalys av företagets kommunikation. Analysen gör det lättare att formulera mål och strategier för det fortsatta kommunikationsarbetet. Den information som kunden delger oss behandlar vi självfallet med stor varsamhet. Vid behov skriver vi sekretessavtal.

Fortsatt samarbete

Därefter finns det olika sätt att fortsätta samarbetet. Kunder vänder sig till oss av olika anledningar:

– man står inför en speciell situation och behöver strategisk kommunikationsrådgivning

– man har inga egna informatörer anställda utan vill ge Erichs Communications i uppdrag att fungera som företagets informationsavdelning

– informatören är ensam i sin roll och behöver en mentor eller diskussionspartner

– man har ett tillfälligt behov av resurser som med kort varsel kan utföra produktionsuppdrag och avlasta vid arbetstoppar.

Nätverk

Även om vi har stor kompetens inom många områden inser vi också våra begränsningar. Vi har därför ett brett nätverk av reklambyråer, webbyråer, fotografer, översättare, tryckerier, omvärldsbevakare, varumärkesstrateger och andra som vi samarbetar med i olika projekt. Även här är det förstås kundens behov och önskemål som styr valet.

Kvalitets- och miljöpolicy

Vi följer en kvalitets- och miljöpolicy i vårt arbete. Här kan du läsa mer om den.

Aktuellt

26 juni, 2019
Landsomfattande enkätundersökning genomförd
EU-parlamentariker utfrågade
15 maj, 2019
Talman Andreas Norlén på besök
27 februari, 2019
Intressanta möten i början av året
8 januari, 2019
Frukostmöte På Scen 18 december
Frukostmöte Skyline 17 december
28 november, 2018
Frukostmöte med klimatförändringen i fokus
Nyhetsarkiv