kriskommunikation

Kriskommunikation

Om det värsta händer

När en kris inträffar är det ofta inte krisen i sig som skadar företaget mest. Det som har störst betydelse är hur företaget hanterar krisen och kommunicerar med omvärlden. Exempel finns på företag som till och med stärkt sitt varumärke i samband med kriser.

Dagens mediesamhälle med rapportering varje minut, dygnet runt, ställer oerhörda krav på företag i samband med krissituationer. Samtidigt som själva krisen hanteras måste företaget inom mycket korta tidsramar kommunicera med en rad olika målgrupper som anhöriga, medarbetare, kunder, leverantörer, analytiker, kringboende och myndigheter. En grupp som gör sitt jobb vare sig de får information från företaget eller inte är media. Marginalerna för att vänta med information eller gå ut med ”fel” budskap finns inte då media fått kännedom om krisen. Känslan av belägringstillstånd kan snabbt infinna sig.

Lösningen är att vara förberedd. Med krisplan, checklistor och utbildning kommer man långt och har ett bra stöd den dag krisen kommer.

Aktuellt

26 juni, 2019
Landsomfattande enkätundersökning genomförd
EU-parlamentariker utfrågade
15 maj, 2019
Talman Andreas Norlén på besök
27 februari, 2019
Intressanta möten i början av året
8 januari, 2019
Frukostmöte På Scen 18 december
Frukostmöte Skyline 17 december
28 november, 2018
Frukostmöte med klimatförändringen i fokus
Nyhetsarkiv