kriskommunikation

Kriskommunikation

Om det värsta händer

När en kris inträffar är det ofta inte krisen i sig som skadar företaget mest. Det som har störst betydelse är hur företaget hanterar krisen och kommunicerar med omvärlden. Exempel finns på företag som till och med stärkt sitt varumärke i samband med kriser.

Dagens mediesamhälle med rapportering varje minut, dygnet runt, ställer oerhörda krav på företag i samband med krissituationer. Samtidigt som själva krisen hanteras måste företaget inom mycket korta tidsramar kommunicera med en rad olika målgrupper som anhöriga, medarbetare, kunder, leverantörer, analytiker, kringboende och myndigheter. En grupp som gör sitt jobb vare sig de får information från företaget eller inte är media. Marginalerna för att vänta med information eller gå ut med ”fel” budskap finns inte då media fått kännedom om krisen. Känslan av belägringstillstånd kan snabbt infinna sig.

Lösningen är att vara förberedd. Med krisplan, checklistor och utbildning kommer man långt och har ett bra stöd den dag krisen kommer.

Aktuellt

28 november, 2018
Frukostmöte med klimatförändringen i fokus
29 oktober, 2018
Besök av Kanadas ambassadör
8 oktober, 2018
Mediaträning förbereds
28 september, 2018
Stay active – så blir du framgångsrik på Instagram, del 3
Överbefälhavaren talade på frukostmöte
Erichs genomfört ännu en enkätundersökning
Fullsatta lunchmöten
Nyhetsarkiv