kriskommunikation

Kriskommunikation

Om det värsta händer

När en kris inträffar är det ofta inte krisen i sig som skadar företaget mest. Det som har störst betydelse är hur företaget hanterar krisen och kommunicerar med omvärlden. Exempel finns på företag som till och med stärkt sitt varumärke i samband med kriser.

Dagens mediesamhälle med rapportering varje minut, dygnet runt, ställer oerhörda krav på företag i samband med krissituationer. Samtidigt som själva krisen hanteras måste företaget inom mycket korta tidsramar kommunicera med en rad olika målgrupper som anhöriga, medarbetare, kunder, leverantörer, analytiker, kringboende och myndigheter. En grupp som gör sitt jobb vare sig de får information från företaget eller inte är media. Marginalerna för att vänta med information eller gå ut med ”fel” budskap finns inte då media fått kännedom om krisen. Känslan av belägringstillstånd kan snabbt infinna sig.

Lösningen är att vara förberedd. Med krisplan, checklistor och utbildning kommer man långt och har ett bra stöd den dag krisen kommer.

Aktuellt

16 juni, 2022
Tema Hållbarhetsarbete på Skyline
20 april, 2022
En fackkunnig energiminister framträdde på LINK Business Center
11 mars, 2022
Holmen gästade På Scen i Norrköping
15 december, 2021
Frukostmöte Skyline i ny kostym
29 november, 2021
Artificiell Intelligens
18 oktober, 2021
Klimatförändringen i fokus
7 oktober, 2021
Vart är världen och Sverige på väg?
Nyhetsarkiv