kriskommunikation

Kriskommunikation

Om det värsta händer

När en kris inträffar är det ofta inte krisen i sig som skadar företaget mest. Det som har störst betydelse är hur företaget hanterar krisen och kommunicerar med omvärlden. Exempel finns på företag som till och med stärkt sitt varumärke i samband med kriser.

Dagens mediesamhälle med rapportering varje minut, dygnet runt, ställer oerhörda krav på företag i samband med krissituationer. Samtidigt som själva krisen hanteras måste företaget inom mycket korta tidsramar kommunicera med en rad olika målgrupper som anhöriga, medarbetare, kunder, leverantörer, analytiker, kringboende och myndigheter. En grupp som gör sitt jobb vare sig de får information från företaget eller inte är media. Marginalerna för att vänta med information eller gå ut med ”fel” budskap finns inte då media fått kännedom om krisen. Känslan av belägringstillstånd kan snabbt infinna sig.

Lösningen är att vara förberedd. Med krisplan, checklistor och utbildning kommer man långt och har ett bra stöd den dag krisen kommer.

Aktuellt

18 november, 2022
De största kriminella hoten…..
12 oktober, 2022
Välbesökta frukostmöten i Linköping och Norrköping
31 augusti, 2022
Nu bygger vi det framtida Norrköping
24 augusti, 2022
Tema terror – hotet mot demokratin
16 juni, 2022
Tema Hållbarhetsarbete på Skyline
20 april, 2022
En fackkunnig energiminister framträdde på LINK Business Center
11 mars, 2022
Holmen gästade På Scen i Norrköping
Nyhetsarkiv