Erichs Communications:

Kunder

Byrån har som kunder haft en stor del av "gräddan" av östgötaföretag, kommunerna och deras bolag samt flera av de statliga verken och en mängd starts-up och mindre företag.

Ett urval kundcase

Brett kommunikationsarbete på Saabs kommunikationsavdelning, inkl.seminarier.

Framtagande av kommunens marknadsplan, kampanjarbete för stadsplanearbeten, opinionsarbete kring Ostlänken.

Marknadskampanjer, pressmeddelande, seminarium, uppvaktningar på departement.

Agroetanol

Företaget fick mycket negativ uppmärksamhet i media och debatten kring företagets produkter grundades på faktafel som riskerade att förhindra företaget från att öka produktionen av miljövänligt fordonsbränsle. Med utgångspunkt från byrån analys togs en strategi och kommunikationsplan fram för hur mediabilden skulle förändras till det bättre och ge ökat debattutrymme. I planen ingick att skapa och leda en ny kommunikationsorganisation inom företaget, framtagande av budskap, fastställande av målgrupper och kanalval. Baserat på byråns idéarbete producerade vi pressmeddelande, debattartiklar och identifierande av enskilda personer inom målgrupperna. Efter ett år hade mediabilden förändrats från negativ/mycket negativ till positiv. Ett antal debattartiklar tagits in i rikspress, ett stort antal positiva artiklar i media, ny ton i sociala medier och ett antal uppvaktningar samt besök på företaget av experter och beslutsfattare på olika nivåer inklusive på ministernivå.

Från och med 2024 utgör Agroetanol den större delen av det nybildade Lantmännen Biorefineries.

Flygvapenmuseum

Museet stod inför utmaningen att gå från att vara ett nischat flygmuseum till att bli ett teknik- och kulturhistoriskt museum om militärflygets utveckling. Byrån arbetade fram strategi- och kommunikationsplan. Med museets intresseväckande innehåll understött av kommunikationsaktiviteter enligt plan tredubblades besöksantalet och har permanentat museet som en publikmagnet. Museet räknas nu till de mest välrenommerade i Sverige utanför de tre storstadsområdena.

Kommunalförbundet Itsam

Sex östgötska kommuner äger Itsam som supportar och driftar IT-funktionen inom medlemskommunerna, samt utveckling av kommunernas verksamheter genom användande av olika verksamhetssystem. I samband med en diskussion om verksamhetens innehåll och ansvar fick byrån uppdrag att arbeta fram underlag för förbundets inriktning och ansvarsfördelning mellan direktion och respektive kommunledning. Byrån förberedde och ledde därefter visionsdagar där kommunchefer och kommunstyrelseordföranden från de sex kommunerna deltog. Summeringen av dagarna resulterade i nya ägardirektiv, samsyn omkring ansvar och Itsams uppdrag och en förändrad tjänsteorganisation.