Erichs
Communications

PR-byrå i Östergötland som får det du vill säga hört

Just nu

Statssekreteraren vid UD Håkan Jevrell gav den 9 april en bred och framåtblickande presentation av regeringens utrikeshandelsstrategi. Dels på Frukostmöte På Scen i Norrköping och därefter på Lunchmöte Skyline på LINK Business Center i Linköping. Regeringens strategi för utrikeshandel innehåller 78 mål som ska vara uppnådda 2030 med en första utvärdering 2026. I anslutning till mötena hade moderator Håkan Gunnarsson arrangerat enskilda möten för ett antal exportföretag och Jevrell.

Arkiv/Slutfört

2024-04-10
2024-03-06

Byrån hjälper företag och offentlig sektor att skapa dialog.

Kunder är börsnoterade företag, små spetsbolag och offentliga organisationer.

Byrån förbereder människor inför viktiga dragningar och modererar seminarier och konferenser. Därtill skriver vi debattartiklar och press-meddelande, kriskommunicerar, analyserar och utarbetar strategier och överför dem till praktisk handling. Sammanhållande är            Håkan Gunnarsson och vid behov engageras underkonsulter. Håkan Gunnarssons erfarenhet från att ha varit CFO och vd i olika branscher och i organisationer av varierande storlek bidrar till att han har lätt för att se till att kommunikationen fångar kundens kärnverksamhet.

Många känner igen Håkan som idégivare och moderator från chefsnätverken ”frukostmöte Skyline i Linköping” och ”frukostmöte På Scen i Norrköping”. Han är känd för att vara väl påläst och ställa frågor som berör och ge besökarna lust att komma åter och de nationella talarna se det som väl satsad tid att möta ledande befattningshavare i regionen.