Våra tjänster:

Bilartiklar

Fokus på sportvagnar och samlarfordon

Med intresse och  kunskap om bilar skriver och fotar Håkan Gunnarsson på motorträffar, tävlingar och mässor i Sverige och utomlands. Han skriver också personligt färgade artiklar om sina intryck från de provkörningar han gör av ovanliga och exklusiva bilar. I mindre omfattning skriver han även om motorcyklar.

Det udda, det vackra och det spännande

Håkan Gunnarssons artiklar riktar sig främst till en motor- och teknikintresserad läsekrets. Livsstils- och resemagasin kan dock också finna stof för sina läsare där Håkans foto och förmåga att förmedla stämningar och hitta det udda, exklusiva och sköna kan ge ett mervärde.