Våra tjänster:
Coachning
inför dragningar

VI SPARRAR DIG FÖR ATT NÅ FRAMGÅNG MED DINA FRAMTRÄDANDE

Fokus är att coacha enskilda individer eller grupper från samma organisation som har att hantera specifika situationer eller planerade aktiviteter.

Situationsanpassad
coachning

Stor vikt fästs vid att relevanta frågeställningar för situationen belyses och att de svar och budskap du som kund vill ge penetreras vid coachningen.

Exempel på områden:

  • Organisationsförändringar
  • Krissituationer
  • Ekonomiska föredragningar
  • Presentationer inför aktieägare och externa intressenter
  • Konferenser och kundaktiviteter