Våra tjänster:
Kris­kommunikation

Om det värsta händer

När en kris inträffar är det ofta inte krisen i sig som skadar företaget mest. Den största skadan för företaget stavas istället minskat förtroende från kunder, arbetssökande och företagets övriga intressenter. Därför är det av stor betydelse hur företaget hanterar krisen och kommunicerar med omvärlden. Rätt utfört finns det exempel på företag som stärkt sitt varumärke i samband med kriser.

Dagens medielandskap med rapportering varje minut dygnet runt ställer höga krav på företag i samband med krissituationer. Samtidigt som själva krisen hanteras måste företaget inom mycket korta tidsramar kommunicera med en rad olika målgrupper som anhöriga, medarbetare, kunder, leverantörer, analytiker, kringboende och myndigheter.

Vi ger handfast stöd
när krisen är ett faktum

En grupp som gör sitt jobb vare sig de får information från företaget eller inte är media. Parallellt agerar människor omedelbart i sociala medier. Marginalerna för att vänta med information eller gå ut med ”fel” budskap finns inte.

Bäst är att vara förberedd med krisplan och checklistor vilket kommer spara mycket tid och minska risken för onödiga missgrepp. Vi kan hjälpa er både med förberedelser och vara ett handfast stöd när krisen är ett faktum.