Våra tjänster:
Bollplank, strategi­­ & kommunikations­chef

All kommunikation måste
utgå från de mål man vill uppnå

Från tidigare roller som CFO, organisationsutvecklare och vd har jag Håkan Gunnarsson sett värdet av att strategin finns på plats för att öka företagets möjlighet till ett proaktivt kommunikationsarbete. Därmed undviker företaget att enbara reagera på olika situationer man ställs inför.

Proaktivt kommunikationsarbete

Med erfarenhet från styrelserum och ledningsgrupper i både stora och små företag i en mängd branscher och från offentlig sektor har jag lätt för att se affären i kundernas verksamhet. Den kunskapen är värdefull som bollplank i kommunikationsfrågor till företagsledningar.

Möjlighet finns också att bistå vid arbetstoppar eller som intermittent kommunikationschef.