Våra tjänster:
Påverkans­arbete, PR & medie­relationer

Verktyg för att nå ut i bruset

Att söka påverka en debatt eller att regeländringar ska komma till stånd genom påverkansarbete (lobbying) är ett arbete som kräver tid. Vi har vana vid att identifiera relevanta målgrupper och att arrangera möten mellan uppdragsgivaren och individer man önskar nå. En viktig del i påverkansarbetet är att skriva debattartiklar åt uppdragsgivarna.

Timing, val av kanal och
målgrupp
är där viktig

Media bombarderas ständigt med debattartiklar, pressmeddelanden, inbjudningar till presskonferenser, reportageförslag etcetera och de sociala kanalerna uppdateras ständigt. Det är där känslan för den intresseväckande nyhetskroken kommer in. Den skapar vi genom att ta fram koncisa och informativa texter.