Landsomfattande enkätundersökning genomförd

Avrapporterat en stor enkät-undersökning till vår uppdragsgivare som nu har att fundera över resultatet.   Nu är frågan om svaren ger anledning till förändring av deras kommunikation mot olika målgrupper genom att den justeras, förstärks eller tonas ned. […]

Läs mer … from Landsomfattande enkätundersökning genomförd

EU-parlamentariker utfrågade

Andra veckan i maj gästade Pär Holmgren (mp) Skyline i Linköping och Jytte Guteland (s) gästade På Scen i Norrköping och talade på respektive lunchmöte om klimatfrågan inför EU-valet. Håkan Gunnarsson ställde frågor tillsammans med publiken. Både Holmgren och Guteland belönades senare med en plats i EU-parlamentet fram till år 2025. Grattis!   […]

Läs mer … from EU-parlamentariker utfrågade