Globalt företag med lokalkännedom

20 december, 2019

Holmens koncernchef Henrik Sjölund gästade frukostmöte På Scen i Norrköping torsdagen den 28 november.

Med en 400-årig historia har Holmen växt till att vara en global aktör som genererar en av de största exportintäkterna för Sverige.

Henrik gav i anslutning till frukostmötet en intervju i P4 Östergötland och där liksom under mötet pekade han bl.a. på Holmens positiva insatser för miljön. Henrik påtalade behovet av en översyn av Miljöbalken för att möjliggöra mer utbyggnad av ex. vindkraft.

Aktuellt

20 januari, 2020
Doing business with China
20 december, 2019
Globalt företag med lokalkännedom
Initierad kunskap och många frågor om 5G
16 november, 2019
Besök av rikspolischef Anders Thornberg
11 november, 2019
På Scen borrade ner i klimatförändring o energiomställning
26 juni, 2019
Landsomfattande enkätundersökning genomförd
EU-parlamentariker utfrågade
Nyhetsarkiv