Globalt företag med lokalkännedom

Holmens koncernchef Henrik Sjölund gästade frukostmöte På Scen i Norrköping torsdagen den 28 november.

Med en 400-årig historia har Holmen växt till att vara en global aktör som genererar en av de största exportintäkterna för Sverige.

Henrik gav i anslutning till frukostmötet en intervju i P4 Östergötland och där liksom under mötet pekade han bl.a. på Holmens positiva insatser för miljön. Henrik påtalade behovet av en översyn av Miljöbalken för att möjliggöra mer utbyggnad av ex. vindkraft.