Lyckad premiär för hybridmöte

29 december, 2022

På grund av ett inställt tåg fick vår talare Johan Kuylenstierna vara med via länk vid frukostmöte Skyline på LINK Business Center den 15/12.

Det innebar att vi fick testa på att genomföra ett hybridmöte, dvs. åhörarna på plats och talaren via länk, vilket utföll till belåtenhet.

Johan talade under rubriken:

”Klimatfrågan i ett geopolitiskt perspektiv – Från domedag till drivkraft för positiv samhällsutveckling” 

Deltagarna fick med mycken kunskap och en smula positivism i den annars ofta så nattsvarta klimatdiskussionen.

Aktuellt

Lyckad premiär för hybridmöte
18 november, 2022
De största kriminella hoten…..
12 oktober, 2022
Välbesökta frukostmöten i Linköping och Norrköping
31 augusti, 2022
Nu bygger vi det framtida Norrköping
24 augusti, 2022
Tema terror – hotet mot demokratin
16 juni, 2022
Tema Hållbarhetsarbete på Skyline
20 april, 2022
En fackkunnig energiminister framträdde på LINK Business Center
Nyhetsarkiv