Lyckad premiär för hybridmöte

På grund av ett inställt tåg fick vår talare Johan Kuylenstierna vara med via länk vid frukostmöte Skyline på LINK Business Center den 15/12.

Det innebar att vi fick testa på att genomföra ett hybridmöte, dvs. åhörarna på plats och talaren via länk, vilket utföll till belåtenhet.

Johan talade under rubriken:

”Klimatfrågan i ett geopolitiskt perspektiv – Från domedag till drivkraft för positiv samhällsutveckling” 

Deltagarna fick med mycken kunskap och en smula positivism i den annars ofta så nattsvarta klimatdiskussionen.