Istället för dystopi

26 september, 2023

Frukostmöte På Scen i Norrköping hölls den 25/9 och talare var Johan Kuylenstierna som talade om ”Klimatfrågan i ett geopolitiskt perspektiv. Från domedag till drivkraft för positiv samhällsutveckling”

Aktuellt

17 november, 2023
Frukosmöte fyllt med energi
15 november, 2023
Hemvärnet – folklig förankring och försvarsvilja
24 oktober, 2023
Biskopen ”Vilket avtryck vill du sätta?”
26 september, 2023
Istället för dystopi
Ökad mobilitet i fokus
27 april, 2023
Svensk ekonomi bättre än förväntat
23 mars, 2023
Välbesökt frukostmöte Skyline med Saab i fokus
Nyhetsarkiv