Istället för dystopi

Frukostmöte På Scen i Norrköping hölls den 25/9 och talare var Johan Kuylenstierna som talade om ”Klimatfrågan i ett geopolitiskt perspektiv. Från domedag till drivkraft för positiv samhällsutveckling”