Biskopen ”Vilket avtryck vill du sätta?”

Biskop Marika Markovits fångade åhörarna med sitt budskap på frukostmöte #skylinelkpg den 24 oktober på #LINKBusinessCenter
En sak hon talade om var att det vi gör och våra ställningstagande har betydelse för oss själva och för kommande generationer. Hon fick oss som var där att för en stund tänka över ”Vilket avtryck vill du sätta?”
Kyrkans roll enskilt och i skärningspunkter med samhällets övriga delar var också något biskopen uppehöll sig vid.