Pedagogisk Finansmarknadsminister

Finansmarknadsminister Niklas Wykman talade den 6 mars i Norrköping på Frukostmöte På Scen och senare i Linköping på Lunchmöte Skyline. Wykman  lotsade pedagogiskt åhörarna genom regeringens strategi för den ekonomiska politiken som ska rusta Sverige inför framtiden