Frukostmöte fyllt med energi

Ulrika Sälg och Jonas Lind båda från Eon svarade för en bra genomgång utifrån sin rubrik ”Räcker energin?” på Frukostmöte På Scen i Norrköping.

De tog avstamp i balansen mellan produktion och konsumtion av energi i landet och borrade sig sedan ner till lokal nivå med utblick mot år 2030 och 2045.

En av många kunskaper vi fick med oss är hur viktig fjärrvärmen är för det svenska energisystemet.