Göran Carlzon i Affärsliv

Erichs medarbetare Göran Carlzon syntes i den senaste Affärslivs-bilagan med Östgöta Correspondenten, där han gav tips om vad vi alla bör tänka på när vi utför målgruppsanalyser.  För att läsa Görans tips, klicka här.

Ps. Glöm inte att högerklicka och rotera dokumentet medurs för att kunna läsa bättre.