Besök av rikspolischef Anders Thornberg

Frukostmöte Skyline i Linköping med rikspolischef  Anders Thornberg onsdagen den 23 oktober blev fullsatt och vi beklagar att alla inte kunde beredas plats. Rikspolischefen gav en bred lägesbeskrivning över polisens läge och planer. Thornberg talade också om samhällets utmaningar där värdet av samarbete mellan olika myndigheter är viktigt.