På Scen borrade ner i klimatförändring o energiomställning

Frukostmöte På Scen i Norrköping den 25 oktober fick lyssna och ställa frågor till professor Erik Kjellström, SMHI och Anders Lewald, Energimyndigheten som belyste  klimatförändringens lång- och kortsiktiga konsekvenser för Norrköping och globalt.