Doing business with China

Business Swedens chef i Asien med placering i Peking talade den 8 januari  på frukostmöte På Scen i Norrköping. David beskrev möjligheterna och utmaningarna vid handel med och verksamhet i Kina. David gav också en bred och initierad bild av Kina och de stora förändringar som sker och skett industriellt och demografiskt.