Klimatförändring i Östergötland

Professor Erik Kjellström från Rossby Center och SMHI redovisade de senaste forskningsrönen om klimatförändringen och dess kort- och långsiktiga konsekvenser för Östergötland. Erik med tunga uppdrag i forskningsvärlden i Sverige och internationellt kunde med hjälp av de scenarier som tagits fram peka på de stora förändringar som företag och myndigheter har att hantera.