Uppskattade webbmöten i december

Webbmöte På Scen med Danske Banks seniorstrateg Maria Landeborn hölls torsdagen den 17 december. Maria presenterade hennes och Danske Bank färska ”House View” med prognoser för konjunktur och de finansiella marknaderna.

 

Storbritanniens ambassadör Judith Gough talade på Skyline webbmöte den 15 december under titeln

“UK/Sweden Relations: The Road Ahead”