Sveriges handelsrelationer med UK efter Brexit

Årets första frukostmöte På Scen i Norrköping hade Storbritanniens ambassadör som talare på sitt webbsända möte 2/2-21.

Åhörarna ställde många initierade och relevanta frågor om såväl handel som internationella relationer i den nya verklighet som Brexit medfört.