Klimatförändringen i fokus

I oktober har vi haft klimatförändringen i fokus. Den som guidade oss och svarade på frågor på våra webbsända möten Skyline respektive På Scen var Sveriges representant i FN:s klimatpanel IPCC Markku Rummukainen. Företag och andra organisationer har i klimatförändringen stora utmaningar att möte, men naturligtvis också möjligheter. Utmaningarna är dock oerhörda och en första tipping-point har världen redan om åttta – nio år visade rapporten från IPCC.