Artificiell Intelligens

Med rubriken ”Varför AI ska vara på varje företags och organisations agenda” talade AI Swedens Co-Director Operations Martin Svensson den 26 november. Han framträdde både i Linköping och i Norrköping. Vi och våra samarbetspartners tackar honom för att detta högintressanta ämne kunde lyftas fram för en talrik publik. Vissa med vid våra fysiska möten Skyline och På Scen medan andra valde att följa mötet via nätet.