Tema Hållbarhetsarbete på Skyline

Frukostmöte Skyline gästades torsdagen den 16 juni av Nils Ringborg som talade om Holmens hållbarhetsarbete. Nils redovisade Holmenkoncernens stora förbättringar som gjorts de senaste åren och kom också in på obalansen i elförsörjningen för näringsliv och samhälle. Mötet arrangerades på uppdrag av Danske Bank, KPMG, Linköpings kommun, Lundbergs Fastigheter och Saab […]

Läs mer … from Tema Hållbarhetsarbete på Skyline