Tema Hållbarhetsarbete på Skyline

Frukostmöte Skyline gästades

torsdagen den 16 juni av

Nils Ringborg som talade om Holmens hållbarhetsarbete. Nils redovisade Holmenkoncernens stora förbättringar som gjorts de senaste åren och kom också in på obalansen i elförsörjningen för näringsliv och samhälle.

tet arrangerades på uppdrag av Danske Bank, KPMG, Linköpings kommun, Lundbergs Fastigheter och Saab