Indiskt-svenskt tema i två städer

Torsdagen den 2/2 hölls frukostmöte Skyline i Linköping och lunchmöte På Scen i Norrköping.

Talare var Cecilia Oskarsson, Business Swedens trade & invest commissioner i Indien. Cecilia talade utifrån sin erfarenhet på plats i Indien om vilka möjligheterna och utmaningarna är vid handel, tjänsteköp och verksamhet i Indien.