Välbesökt frukostmöte Skyline med Saab i fokus

Frukostmöte Skyline i Linköping den 23/3

Gästtalare var Saabs deputy Head of Business Area Aeronautics Ellen Molin.

I fokus stod Saabs roll och möjlighet att bidra med teknik och innovation i framkant både nationellt och globalt.

Ellen kom in på hur omvärldsläget med Ukraina, samverkan inom EU och NATO påverkar Saab nu och i framtiden.