Ökad mobilitet i fokus

Frukostmöte Skyline i Linköping hölls den 22/9 och talare var Drive Swedens ordförande Peter Eriksson som talade om Drives Swedens arbete för att ny digital teknik ska utvecklas så att användning av fordon, gaturum och vägar effektiviseras.