Besök av rikspolischef Anders Thornberg

Frukostmöte Skyline i Linköping med rikspolischef  Anders Thornberg onsdagen den 23 oktober blev fullsatt och vi beklagar att alla inte kunde beredas plats. Rikspolischefen gav en bred lägesbeskrivning över polisens läge och planer. Thornberg talade också om samhällets utmaningar där värdet av samarbete mellan olika myndigheter är viktigt. […]

Läs mer … from Besök av rikspolischef Anders Thornberg

På Scen borrade ner i klimatförändring o energiomställning

Frukostmöte På Scen i Norrköping den 25 oktober fick lyssna och ställa frågor till professor Erik Kjellström, SMHI och Anders Lewald, Energimyndigheten som belyste  klimatförändringens lång- och kortsiktiga konsekvenser för Norrköping och globalt. […]

Läs mer … from På Scen borrade ner i klimatförändring o energiomställning