Presentationsteknik, del 2: Konsten att övertyga

I förra inlägget fick vi veta hur förarbetet i att formulera sitt budskap går till – men förarbetet är inte klart. För att kunna lära dig ditt tal, måste du också ha ett välskrivet manus. Här finns det olika skolor om hur talet ska författas, däribland retoriken – logos, patos och ethos.

Förenklat kan man definiera logos som logik, patos som känsla och ethos som förtroende:

  • Logos handlar om att övertyga med logisk argumentation. Detta talar till människans förnuft och handlar ofta om faktabaserade uttalanden, till exempel statistik eller undersökningar.
  • Patos däremot, handlar om motsatsen – att skapa känslor hos sin målgrupp eller åhörare; att få dem att känna det du känner. Detta går att göra på flera olika sätt, men det starkaste sättet är ändå att öppet visa sina egna. Sedan kan man självklart leka med formuleringar och använda exempel som skapar känslor hos dem du talar till, så som att berätta om en orättvisa som mottagarna kan relatera till.
  • Ethos, den sista delen i den klassiska retoriska trion, syftar till att skapa förtroende för dig som talare. Detta kan du göra med klädsel, kroppsspråk och innehåll, så som att klä på dig en kostym om du ska prata med en advokatfirma.

Genom att använda dessa tekniker kan du utforma ditt tal på ett sätt som övertygar din målgrupp att tro på ditt budskap. Men en god presentation innehåller också en tydlig och intresseväckande inledning där publiken får en känsla av dig som talare, en mitt där själva budskapet redogörs och framförs och slutligen, en tydlig avslutning som knyter ihop talet och lämnar publiken inspirerad. Viktigt är därför att du tänker igenom talets innehåll, från början till slut och strukturerar upp det på ett sätt som gör det enkelt att följa den röda tråden. Ha en tydlig styckesindelning och rubriksättning så att du själv ser hur talets följd ser ut och varför.

Gör du dessa saker rätt – ja, då har du en rätt solid grund att stå på. Nästa steg är det lite mer praktiska, att framföra talet. Stay tuned

/Johanna Järvstråt